Úklid objektů

V rámci poskytovaných služeb Vám naše společnost nabízí kompletní úklidový servis, čítající pravidelný i jednorázový úklid vnitřních i venkovních ploch, který je individuálně sestaven podle požadavků a potřeb zákazníka.

Naše společnost nabízí širokou paletu úklidových a správních služeb, jenž mohou být na přání zákazníka přizpůsobeny a které splňují požadavky evropských ekologických a zdravotních norem. Proto naše společnost používá čistící prostředky které splňují nejpřísnější kriteria z  hlediska ekologického a ochrany zdraví a jsou schváleny hlavním hygienikem ČR.

Naší prací v oblasti úklidových služeb bychom chtěli přispět k tomu, aby zákazníci a jejich zaměstnanci byli maximálně spokojeni s čistotou na svých jednotlivých pracovištích.

Proti případným škodám na majetku zákazníků, které byly prokazatelně způsobeny nebo zaviněny našimi zaměstnanci je naše společnost pojištěna u pojišťovny Kooperativa a.s.

Pevně věříme, že rozhodnutím pro naší společnost, poskytující komplexní úklidové služby, bude přínosem pro našeho obchodního partnera ku spokojenosti.

Pro informační účely zde uvádíme prováděné služby naší společností:

Cenová kalkulace bude zpracována dle zadání a požadavku zákazníka.

© SECURITY INVESTMENT s.r.o. 2008 & webmaster Tomáš Jirotka